Vara Lasteaed Õnnetriinu


Kirjuta meile

 

Vara Lasteaed Õnnetriinu

Vara Lasteaed Õnnetriinu on 4-rühmaline munitsipaallasteaed Peipsiääre valla Vara küla keskuses.

Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 07.00- 18.00, õppetöö toimub eesti keeles. Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Õpetajad on kohandanud õppekorralduse ja õppevahendid vastavalt pere ja ühiskonna ootustele, hoolitsenud loovmängu õpetamise ja kultuuritaju eest, julgustanud last ühiskonnas tunnustatud käitumisnormide omandamisel ja suhtlemisel ning aidanud tõlgendada raskusi sotsiaalses keskkonnas. Laste kasutuses on igale rühmale mängutuba, magamistuba, riietusruum ja ühine saal. Lasteaia õppe- ja kasvatustööga tegelevad 6 rühmaõpetajat, muusikaõpetaja.

 

Kohatasu

Kohatasu lasteaias käiva lapse kohta on 49.20 eurot kuus. (Osalustasu määr ühe lasteaias käiva lapse kohta on 6% Va- bariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus.)
Kahe ja enama lasteaias käiva lapse kohta 24.60 eurot kuus. (Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peip- siääre valla lasteaias, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaias kohta kasutavad lapsed elama Eesti rah- vastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas.)

RÜHMAD:

Lasteaias on 4 aiarühma, igal rühmal on oma kinnine Fb list.

Jänkud

(1,5-3- aastased lapsed, sõimerühm)

Rühmas töötavad õpetajad:
AVE PUNGA

Õpetaja abid:  TRIIN REINO, KAISA MUSTMAA

rühma kontakttelefon: 5638 8700

Lepatriinud

(1,5-4- aastased lapsed, liitrühm)

Rühmas töötavad õpetajad:
AVELY LAKSAAR

Õpetaja abid: ANU SOON, SIGNE KLEMMER

rühma kontakttelefon: 5352 2777

Naerupallid

(4-7- aastased lapsed)

Rühmas töötavad õpetajad:
GERDA RAUDSEPP, KÜLLI SIMAGIN 

Õpetaja abi: MARI SOOME

Rühma kontaktelefon: 5907 3119

Mõmmikud

(4-7- aastased lapsed)

Rühmas töötavad õpetajad:
URVE PEDAK, KATRIN KADASTE

Õpetaja abi: KERSTI TUULIK

Rühma kontakttelefon: 5846 7247

Küsi täpsemalt

Võta meiega ühendust!

Lasteasutuse aadress: Peipsiääre vald, Vara küla 60426

Lasteaia üldtelefon: (+372) 5450 1145
E-post: varalasteaed@gmail.com

 

Koostööpartnerid