Dokumendid

Lasteaeda laste vastuvotmise ja valjaarvamise kord

Lasteaia avaldus

Lasteaiast lahkumine

Õppekava

Tegevuskava 2019-2020

Vara lasteaia arengukava  2019 - 2021

 

Seadused

Põhimäärus

Lastekaitseseadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse seadus