Dokumendid

Lapse lasteaiakoha taotlemiseks logige sisse ARNO haridusteenuste haldamise süsteemi

Lasteaeda laste vastuvõtmise ja valjaarvamise kord

Õppekava

Tegevuskava 2023 - 2024

Vara lasteaia arengukava 2022-2024

Peipsiääre Vallavolikogu 26.02.2020 määrus nr 5 „Peipsiääre valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord“

Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

 

Seadused

Põhimäärus

Lastekaitseseadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse seadus